Kohout Engineering
CZ EN

Měření teplotního pole

Spolupráce se SEI Europe

Jsme výhradním partnerem společnosti SEI Europe pro instalaci a servis unikátních akustických pyrometrů BOILERWATCH, které umožňují on line měření teplotního pole ve spalovacích komorách, pecích a spalinovodech.

Akustický pyrometr BOILERWATCH® MMP II je výrobkem společnosti SEI (Nevada, USA), kterou zastupuje v Evropě společnost SEI Europe. Jedná se o špičkový průmyslový přístroj, který poskytuje plně automatické měření vysokých teplot (do 1650°C), umožňující monitorování spalovacích a tepelných procesů uvnitř pecí a kotlů. Akustické vysílače/přijímače jsou nainstalovány vně stěn tepelných zařízení a akustický signál je periodicky vyslán proudem plynu k protilehlým přijímačům. Ze známé vzájemné geometrie a času je systém schopen sestavit obraz teplotního pole.

Systém BOILERWATCH® MMP II je dostupný v mnoha konfiguracích od 2 do 24 trajektorií. Výsledkem měření tak může být informace o průměrné teplotě na spojnici mezi dvěma vysílači nebo celkový 2D obraz teplotního pole. Systém disponuje vyspělým SW, který umožňuje nastavování okrajových podmínek pro vybrané sektory teplotního pole a řadu dalších uživatelských funkcí.

Zařízení je určeno zejména pro kotelny, spalovny, elektrárny, cementárny a rafinérie.

Uplatnění BOILERWATCH® MMP II

• Akustické pyrometry jsou přínosné především u větších zařízení, kde je více hořáků a vstupů spalovacího vzduchu – větší zařízení obvykle mívají větší nerovnoměrnost teplotního pole a řízením hořáků a přívodů vzduchu lze teplotní pole optimalizovat případně odhalit poruchu na některém zařízení.

• Velmi významné je i využití akustických pyrometrů při změnách provozních stavů zařízení především v okamžicích najíždění a odstavování. Úprava rychlosti a způsobu najetí může mít významné ekonomické dopady.

• Znalost teplotního pole je důležitá i v okamžicích kdy je kotel provozován s jiným než návrhovým palivem, palivem jehož parametry nejsou stálé nebo v případě kombinování více paliv (např. přidávání biomasy). Bez informací o teplotním poli nelze spalovat s vysokou účinností, současně chránit kotel a dodržovat stanovené emise.

• Akustické pyrometry mají svůj význam i při vývoji nových zařízení, při předávacích zkouškách, zkušebním provozu nebo po dobu garancí.

Přínosy instalace BOILERWATCH® MMP II

• Zrovnoměrnění teplotního pole – odstranění míst s příliš vysokou nebo naopak příliš nízkou teplotou

• vyšší účinnost spalování

• snížené emise

• Vyšší životnost tepelných zařízení

• nižší náklady na údržbu

• kratší odstávky zařízení z důvodů čištění