Kohout Engineering
CZ EN

Topné panely a topné police

Inteligentní topné panely pro ohřev, odpařování a vakuové sušení

Elektricky vyhřívané topné panely byly vyvinuty zejména pro aplikace vakuového sušení. Konstrukce panelů vychází ze specifických požadavků na vakuovou techniku s důrazem na optimální přenos tepla, použité materiály a vhodné elektronické součástky.

Na základě požadavků konkrétní aplikace nabízíme individuální řešení a topné panely dodáváme v úpravě pro libovolný počet topných segmentů a jejich geometrie.

Každý topný panel je řízen mikroprocesorem, který přijímá požadavky na teplotu sušení od nadřazeného řídícího systému, odesílá a průběžně kontroluje aktuálně dosažené teploty a řídí vlastní proces topení. Panel je rozdělen na několik nezávislých segmentů, z nichž každý je osazen nejméně dvěma digitálními teplotními čidly a vlastním obvodem spínání topného výkonu. Hlavní výhodu tohoto řešení je zajištění požadovaného rozložení teplot na topné polici i v celé komoře a přesná regulace nastavené teploty. Monitorování aktuálních teplot a okamžitého topného výkonu ve všech částech komory umožňuje optimalizovat a dokonale regulovat celý sušící proces.

Nadřazený řídící systém je umístěný vně vakuové sušící komory a pracuje na platformě LINUX. Systém kontroluje a ukládá data, komunikuje s PC obsluhy a prostřednictvím sítě internet umožňuje vzdálený přístup. Systém má vlastní záložní baterii pro případ výpadku napájení.

Pro monitorování technologického procesu je systém vybaven nezávislými kontrolními čidly teploty a relativní vlhkosti. Čidla je možné umístit přímo na sušený materiál v libovolném místě sušící komory. Takto získané reálné parametry je možné použít pro kontrolu průběhu a optimalizaci sušících procesů.

Přednosti topných panelů

• kvalitní český výrobek využívající špičkové zahraniční komponenty

• přesná regulace teploty a zajištění rovnoměrného rozložení teplot na topné polici i v celé komoře

• možnost individuálního řešení pro různé rozměry a konfigurace topných ploch

• vzdálený přístup, monitorování provozu a archivace dat, tisk protokolů

• topné panely mohu být použity ve velké řadě aplikací, zejména pro farmaceutický a chemický průmysl

Reference:

ERBA Lachema s.r.o. - sušení mikrobiologických roztoků, topné panely jsou nainstalovány jako příslušenství k vakuové sušící komoře vyrobené společností VSK Pardubice s.r.o.