Kohout Engineering
CZ EN

Víceúčelová vakuová komora

Ve spolupráci s předními odborníky na záchranu archiválií a poškozených dokumentů naši technici vyvinuli a zkonstruovali speciální zařízení - víceúčelovou vakuovou komoru pro Národní knihovnu ČR

Návrh Víceúčelové vakuové komory vyplynul z analýzy známých procesů sušení, numerických simulací a modelování rozložení teploty a vlhkosti. Projekt byl představen na mezinárodní konferenci CASLIN 2003. Vývoj a konstrukci této komory finacovala americká nadace A. W. Mellon Foundation v rámci mezinárodního projektu na záchranu poškozených dokumentů po povodni v r. 2002 v České republice. Komora byla uvedena do provozu v srpnu 2006.

Víceúčelová vakuová komora je světově unikátním prototypem, který byl navrhnut a zkonstruován za účelem umožnit restaurátorům provádět v jednom zařízení sušení, dezinfekci a následnou aklimatizaci široké škály dokumentů (papír, svazky, knihy, dřevo, kůže atd.) při použití všech známých a běžně používaných metod sušení. Komora se významně podílela na záchraně cenných dokumentů poškozených při katastrofických povodních a je stále intenzivně využívána Národní Knihovnou ČR i dalšími institucemi. Celkem bylo pomocí tohoto zařízení zachráněno již několik tisíc dokumentů.

Kohout engineering s.r.o. na základě dlouhodobé servisní smlouvy technicky zajišťuje provoz a další vývoj zařízení. Naši specialisté spolupracují i na dalších prováděných vědeckých projektech a experimentech jako je například výzkum metod hubení dřevokazného hmyzu v bezkyslíkové atmosféře. (2008-2010). Na základě úspěšně provedených experimentů a nových požadavků na rozšíření komory o další funkce jsme v roce 2011 provedli kompletní rekonstrukci původního klimatizačního systému na systém hermeticky těsný. Tato úprava významně rozšířila možnosti použití bezkyslíkové a dezinfekční atmosféry.

V současnosti je tato komora nejdokonalejším zařízením na hromadnou záchranu zaplavených dokumentů na světě.

Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem, provozem a servisem této technologie jsme nyní schopni nabídnout konstrukci a výrobu podobného zařízení podle konkrétních požadavků zákazníka.

Zajímavosti:

• Sušícím procesem prošlo a bylo zachráněno pro další generace více jak 9 600 knih

• Nejstarší kniha byla z poloviny 18. století

• Více jak 400 zachráněných knih bylo ručně psaných

• Více jak 1 100 knih bylo vázaných v kůži

• Největší kniha měla rozměry 480 x 380 x 100 mm a hmotnost 15 kg

• Nejmenší kniha měla rozměry 100 x70 x10 mm a hmotnost 60 g

• Sušící komora v nedávné době zvládla úspěšné vysušení 500 vzácných historických výkresů z Národního technického muzea v Praze o rozměrech 1820 x 1200 mm

• S úspěchem lze komoru užívat i k záchraně soch, nábytku a dalších dřevěných předmětů napadených dřevokaznými škůdci