Kohout Engineering
CZ EN

Prostorová dezinfekce

Unikátní zařízení kombinující desinfekci ozónem s fogací studenou párou biocidního roztoku

Společnost Kohout engineering s.r.o. vyvinula a vyrábí zařízení kombinující dezinfekci ozónem a fogací studenou párou vytvořenou z biocidního roztoku. Unikátnost zařízení je dána především tím, že po aplikací ozónu následuje vyplnění prostoru studenou mlhou z oxidačního roztoku, která vedle svých biocidních vlastností urychluje rozpad ozónu. Nejsou nutná několikahodinová ochranná opatření ,ale prostory jsou znovu využitelné po několika desítkách minut od zahájení aplikace.

Technické řešení je chráněno užitným vzorem přihlášeným u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod názvem „Zařízení pro dezinfekci vnitřního prostoru“, č. přihlášky 2020-37783.

Obě desinfekční techniky – výroba ozónu i fogace biocidním roztokem jsou integrovány do jediného přístroje. Velikost přístroje je dána velikostí ošetřovaných prostor a účelem použití.

Přístroj umožňuje desinfekci pouze fogací biocidním roztokem a nebo nejvýhodněji kombinací obou postupů ozónem a fogací.

Provozní aplikace je velmi jednoduchá a plně automatická.

Uplatnění přístrojů je velmi široké. Dezinfikovat a dezodorizovat lze sanitky, nemocniční pokoje, čekárny, ordinace, hotelové pokoje, veřejné prostory, fitness zařízení, sauny nebo tělocvičny, prostory pro chov a transport zvířat, automobily, chladírenské prostory, odstraňovat pachy z ovzduší restaurací a kuchyní a zpracovatelského průmyslu i chránit potraviny.