Kohout Engineering
CZ EN

Pružné topné panely

Pro vysoušení knih a dalšího papírového materiálu nabízíme inteligentní topné panely

Použití pružných topných panelů je zvláště vhodné pro sušení mokrých nebo zmrazených materiálů, které často mívají deformovaný tvar.

Elektricky vyhřívané pružné topné panely jsou druhou generací inteligentních topných panelů pro sušení knih ve vakuové komoře. Byly vyvinuty zejména s ohledem na optimální přenos tepla ve vakuu, rychlý ohřev, přesné řízení a vhodně zvolené materiály.

Pružný panel je tvořen kontaktní vrstvou na povrchu a pružným jádrem. Toto jádro je schopno svojí deformací eliminovat tvarové změny sušeného materiálu. Topná plocha doléhá na sušený materiál v celé jeho půdorysné ploše, kopíruje jeho tvarové deformace a je schopna se přizpůsobovat i jeho tvarovým změnám v průběhu sušení, čímž udržuje maximální kontaktní plochu pro přenos tepla. Výsledkem je rovnoměrný přenos tepla a optimální průběh sušícího procesu.

Rozměry panelů jsou závislé na velikosti použité sušící komory a na sušeném materiálu. Tloušťka panelů a jejich vrstev je dána velikostí deformace sušeného materiálu a musí být taková, aby panely v celé ploše přiléhaly k sušenému materiálu a byly přitisknuty dostatečnou silou, aby nevznikal prostor pro deformace.

Každý topný panel je řízen mikroprocesorem, který přijímá požadavky na teplotu sušení od nadřazeného řídícího systému, odesílá a průběžně kontroluje aktuálně dosažené teploty a řídí vlastní proces topení. Panel má samostatně řízenou horní a dolní stranu, z nichž každá je osazena vlastním digitálním teplotním čidlem a vlastním obvodem spínání topného výkonu. Monitorování aktuálních teplot a okamžitého topného výkonu ve všech částech komory umožňuje optimalizovat a dokonale regulovat celý sušící proces.

Pružné topné panely jsou průmyslově chráněny dvěma užitnými vzory. PUV25247, PUV25248