Kohout Engineering
CZ EN

Tvorba 3D modelů

Geotermální elektrárna

Pro připravovaný projekt geotermální elektrárny s mezinárodní účastí jsme vytvořili vizualizace a prezentační videa několika variant technologie. (2012)

Spolupráce s EUTIT s.r.o.

Pro největšího světového zpracovatele taveného čediče spol. EUTIT jsme vypracovali 3D katalog potrubních systémů vyložených čedičem a materiálem Eucor. Katalog je zpracován ve čtyřech jazycích a slouží projektantům a obchodníkům. Pro projektanty jsme tak vytvořili více jak 15 000 3D modelů v obecném formátu pro přímé použití při 3D konstruování a pro obchodníky dokonalý přehled o sortimentu a kompletních technických parametrech. (2009-2010)