Kohout Engineering
CZ EN

Profil společnosti

Společnost byla založena 18.2.2008 jako stoprocentní dceřiná společnost holdingové společnosti e-invest group a.s. Jejím výchozím úkolem bylo zajišťovat mateřské společnosti technickou podporu a odborné zázemí pro její projekty.

Rozvoj vlastních projektů společnosti vedl po šesti letech (4.2.2014) k jejímu osamostatnění. Vedle úkolů pro e-invest group a.s. se tak do popředí dostaly především projekty spojené s vakuovou technikou a úpravou vody elektrochemickou aktivací (ECA) ve kterých společnost dosahuje mimořádných úspěchů.

Další projekty se soustředí na úspory energií a obnovitelné zdroje (především geotermální energie) a využití technologií blízké budoucnosti jako jsou ORC systémy, kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, elektrolýza, kavitace a další.

Tomuto spektru odpovídá i složení pracovního týmu, který tvoří zkušení odborníci z více oblastí. Najdete zde inženýry s mnohaletou zkušeností v konstrukci leteckých turbín a energetiky, projektanty strojní a elektro ale i programátory. Velký důraz je kladen na kreativitu, invenci a pružnost myšlení. Vedle kmenových zaměstnanců firma disponuje rozsáhlou sítí externích spolupracovníků.

V nabídce společnosti jsou:

• elektrochemická aktivace vody a její aplikace

• vakuová technika

• jednoúčelové stroje a zařízení a zákaznická řešení speciálních technologií

• vytváření 3D modelů a 3D tisk

• řídící systémy a speciální SW

• prostorová dezinfekce